اگر می خواهید یک آموزش خوب و عالی را جهت ورود به بازار کار تجربه کنید با ما همراه باشید

امروزه در دنیا حداقل در 70 درصد موارد، تصمیم گیری های بالینی براساس نتایج آزمایشگاه های پزشکی صورت می گیرد. اما مع الاسف مطالعات نشان می دهد آموزش طب آزمایشگاهی و نحوه صحیح کاربرد نتایج آن به قدر بایسته و شایسته ای صورت نمی گیرد. هدف از بخش آموزش این سایت در درجه اول کمک به آموزش بهتر و موثرتر برای استفاده بهینه از آزمایشگاه تشخیص طبی و نتایج حاصل از آن است. برای نیل به این هدف تلاش خواهد شد مطالب علمی و کاربردی مستندی در زمینه دانش و مهارت های عملی استفاده از آزمایشگاه تشخیص طبی در تشخیص و پایش بیماری ها فراهم شود بطوریکه برای جامعه پزشکی و آزمایشگاهی مطلوب و قابل بهره برداری باشد.

آموزش خود را به دست ما بسپارید

در صورت تمایل به حضور در سمینارهای آموزشی ما، یا درخواست برگزاری کارگاه، لطفا فرم همکاری را دانلود و تکمیل نمایید. پس از تکمیل فرم، آنرا در زیر برای ما ایمیل کنید

ویدیو های آموزشی
شستشوی صحیح تست الایزا