ارسال فرم طرح پژوهشی

در صورت تمایل به همکاری در طرح های پژوهشی شرکت ایده آل تشخیص آتیه، لطفا فرم زیر را دانلود و تکمیل نمایید. پس از تکمیل فرم، آنرا در زیر برای ما بارگذاری نمایید.