دپارتمان های فعال شرکت دانش بنیان ایده آل تشخیص آتیه با دارا بودن کارشناسان برجسته و کارآزموده، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مجموعه را سر لوحه کار خود قرار داده اند.

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه

 واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت

 واحد مدیریت

واحد مدیریت

واحد تولید

واحد تولید

واحد اداری و منابع انسانی

واحد اداری و منابع انسانی

واحد تدارکات و پشتیبانی

واحد تدارکات و پشتیبانی

واحد مالی-حسابداری

واحد مالی-حسابداری

واحد آموزش

واحد آموزش

 واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد انفورماتیک (IT)

واحد انفورماتیک (IT)

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی

واحد بازاریابی و خدمات پس از فروش

واحد بازاریابی و خدمات پس از فروش