اطلاعات تست های پنل باروری می تواند متخصصین را در تعیین بهترین برنامه درمانی برای کمک به افراد در مسیر بارداری راهنمایی نماید. پنل باروری از تعدادی آزمایشات رایج برای ارزیابی توانایی های باروری شامل FSH، LH، AMH، E2 و … تشکیل شده است. کیت های پنل باروری شرکت ایده آل تشخیص آتیه حاوی آنتی بادی منوکلونال اختصاصی با افینیتی بالا می باشد.