پنل بررسی ذخیره آهن و کم خونی، در حال حاضر شامل کیت سنجش میزان فریتین و فولات بمنظور سنجش کمبود آهن است که شایع ترین نوع کم خونی می باشد و ویتامین B12 که به منظور اطمینان از وجود کم خونی هایی با شیوع کمتر مانند آنمی پرنیشیوز مورد بررسی قرار می گیرد، می باشد. در طراحی کیت های پنل کم خونی شرکت ایده آل تشخیص آتیه از آنتی بادی های منوکلونال با اختصاصیت بالا استفاده می گردد.