پنل بیماری های عفونی

پزشکان بر اساس نتایج معاینات و علائم بالینی بیمار، ممکن است به وجود عاملی عفونی در بیماران مشکوک شوند. گاها به منظور درمان موثر، نیاز به تشخیص نوع میکروارگانیسم ایجاد کننده آن عفونت می باشد. از آنجا که، بسیاری از بیماری های عفونی علائم و نشانه های مشابهی دارند، پنل بیماری های عفونی شامل تست های آزمایشگاهی است که می توانند حضور میکروارگانیسم های مختلف را به روش اختصاصی تر شناسایی نمایند. یکی از ویژگی های بارز محصولات پنل بیماری های عفونی شرکت ایده آل تشخیص آتیه، استفاده از تکنیک استرپتاویدین و آنتی بادی بیوتینیله جهت افزایش دقت کیت است.