پنل عملکرد هیپوفیز

غده هیپوفیز مسئول کنترل ترشح بسیاری از هورمون های کلیدی در بدن است. تست های پنل عملکرد هیپوفیز شرکت ایده آل تشخیص آتیه، عملکرد تولید هورمون های مختلف غده هیپوفیز از جمله LH، FSH، TSH و … را بررسی می کنند. از مزایای محصولات پنل عملکرد هیپوفیز شرکت ایده آل تشخیص آتیه می توان به پایداری بالای پلیت ها، صحت و دقت بالا و عدم نیاز به شیکر و انکوباتور اشاره نمود.