DHEA-S ELISA Kit 96t

دهیدرو اپی آندروسترون سولفات (DHEA-S) یک استروئید 19 کربنه و پیش ساز سنتز تستوسترون و استروژن است که از بخش قشری آدرنال ترشح می شود. اندازه گیری DHEA-S سرم در بررسی سنتز آندروژن آدرنال و هیپوآدرنالیسم، آدنوما و کارسینومای غده آدرنال، مردنمایی، کمبود آنزیم های 21-هیدروکسیلاز و 3-بتا-هیدروکسی استروئید دهیدروژناز اهمیت دارد. با وجود واکنش متقاطع بین DHEA-S، آندروستن دیون و آندروسترون، غلظت های نسبی این مواد در بسیاری از نمونه های پاتولوژیک و نرمال اثر بسیار ناچیزی بر روی نتایج حاصل از اندازه گیری DHEA-S خواهد داشت. حیطه کاربرد کیت الایزای سنجش DHEA-S شرکت ایده آل تشخیص آتیه (Ideal Tashkhis Atieh DHEA-S ELISA Kit)، اندازه گیری کمي سطح DHEA-S در نمونه سرم يا پلاسمای انسان به روش الايزا است.

کنجکاوید برای دانستن اطلاعات بیشتر در مورد محصول ما؟ نگاهی به اینجا بیندازید …

 1. دمای نگهداری: 2-8    °C
 2. جزء حساس به نور: سوبسترا
 3. شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش: 5 روز در دمای 8-2 °C
 4. شرایط مناسب ذخیره سازی نمونه: حداکثر یک ماه در دمای C° -20
 5. نوع نمونه: سرم/ پلاسما هپارینه یا حاوی EDTA
 6. شرایط رد نمونه: ایکتریک، لیپمیک، همولیز
 7. حجم نمونه لازم: 10  µl
 8. رقیق سازی اولیه نمونه: لازم نیست
 9. رقیق سازی اولیه کونژوگه: لازم نیست
 10. زمان کل انجام آزمایش: 30+15 دقیقه
 11. دمای انجام واکنش: دمای اتاق (C° 28-22)
 12. واحد گزارش: µg/mL
 13. حساسیت آنالیتیکال: 0.05 µg/mL
 14. محدوده قابل گزارش: 0-8 µg/mL
 15. نوع تست: کمی
 16. محدوده نرمال:
  Male: 0.06 – 4.58 µg/ml
  Female: 0.03 – 5.88 µg/ml