Free T3 ELISA Kit 96t

ترییدوتیرونین (T3)، یکی از هورمون های غده تیروئید است که توسط پروتئین های حامل در خون جریان دارد. اصلی ترین پروتئین حامل این هورمون، گلوبولین متصل شونده به تیروکسین (TBG) است. بخش آزاد T3 (غیر متصل به پروتئین های حامل) مسئول کلیه اعمال بیولوژیکی این هورمون می باشد. غلظت پروتئین های حامل در شرایط متفاوتی از جمله دوران بارداری دچار تغییر می شود. در هنگام عملکرد نرمال تیروئید، با تغییر غلظت پروتئین های حامل، مقدار T3 تام سرم (tT3) نیز تغییر می کند؛ در حالی که غلظت T3 آزاد (fT3)، ثابت باقی می ماند. مصرف قرص های ضدبارداری و درمان با استروژن، نیز باعث بالا رفتن سطح tT3 در خون می شوند؛ در حالی که در این شرایط سطح fT3 بدون تغییر باقی می ماند. حیطه کاربرد کیت الایزای سنجش Free T3 شرکت ایده آل تشخیص آتیه (Ideal Tashkhis Atieh Free T3 ELISA Kit)، اندازه گیری کمی غلظت تری یدوتیرونین آزاد در سرم انسان به روش الایزا است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول کلیک فرمایید

مشخصات کیت:

 1. دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتی گراد  
 2. شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش: 5 روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد  
 3. شرایط مناسب ذخیره سازی نمونه: حداکثر یک ماه در دمای 20- درجه سانتی گراد
 4. نوع نمونه: سرم
 5. شرایط رد نمونه: ایکتریک، لیپمیک، همولیز
 6. حجم نمونه مورد نیاز: 50 میکرولیتر
 7. رقیق سازی اولیه نمونه: لازم نیست
 8. رقیق سازی اولیه کونژوگه: لازم نیست
 9. زمان کل انجام آزمایش: 15+60 دقیقه
 10. دمای انجام واکنش: دمای اتاق (22 تا 28 درجه سانتی گراد)
 11. واحد گزارش: pg/mL
 12. حساسیت آنالیتیکال: 0/835 pg/mL
 13. محدوده قابل گزارش: 18-0 pg/mL
 14. نوع تست: کمی
 15. محدوده نرمال: Adult: 1/4-4/2 pg/mL
                     Pregnancy: 1/8-4/2 pg/mL