(New Revision) H. Pylori IgA ELISA Kit 96t

هلیکوباکترپیلوری (H.pylori) يك باسیل مارپیچي گرم منفي است که اولین بار توسط Marshall و Warren در بررسي بیوپسي اپيتلیوم معده بیماران دچار گاستريت مزمن، مشاهده شد. اين باکتری منجر به ايجاد گاستريت حاد مي شود که ممکن است به گاستريت مزمن نیز تبديل شود. حضور H.pylori با تعداد زيادی از بیماری های دستگاه گوارش از جمله گاستريت، زخم معده و دوازدهه، سوءهاضمه و آدنوکارسینومای معده در ارتباط است. اين باکتری، در 91 درصد از بیماران مبتلا به گاستريت مزمن، 90 درصد از بیماران مبتلا به زخم دوازدهه و 70 درصد از بیماران مبتلا به زخم معده وجود دارد. بر اين اساس، در بیماراني که علائم بالیني مرتبط با دستگاه گوارش دارند، تشخیص عفونت H.pylori از اهمیت ويژه ای برخوردار است. حیطه کاربرد کیت الایزای سنجش Anti-H. pylori IgA شرکت ایده آل تشخیص آتیه (Ideal Tashkhis Atieh Anti-H. pylori IgA ELISA Kit)، اندازه گیری کمي سطح آنتي بادی IgA ضد H.pylori در نمونه سرم يا پلاسمای انسان به روش الايزا است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول کلیک فرمایید

مشخصات کیت:

 1. دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتی گراد  
 2. شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش: 5 روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد  
 3. شرایط مناسب ذخیره سازی نمونه: حداکثر یک ماه در دمای 20- درجه سانتی گراد
 4. نوع نمونه: سرم یا پلاسمای حاوی هپارین یا EDTA
 5. شرایط رد نمونه: ایکتریک، لیپمیک، همولیز
 6. حجم نمونه مورد نیاز: 10 میکرولیتر
 7. رقیق سازی اولیه نمونه: لازم است (رقیق سازی نمونه ها با بافر رقیق کننده نمونه با ضریب رقت 1:100)
 8. رقیق سازی اولیه کونژوگه: لازم نیست
 9. زمان کل انجام آزمایش: 15+30+60 دقیقه
 10. دمای انجام واکنش: دمای اتاق (22 تا 28 درجه سانتی گراد)
 11. واحد گزارش: U/mL
 12. حساسیت آنالیتیکال: 0/32 U/mL
 13. محدوده قابل گزارش: 100-0 U/mL
 14. نوع تست: کمی
 15. محدوده نرمال:  20< U/mL