نمایشگاه ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

حضور شرکت دانش بنیان ایده آل تشخیص آتیه در سیزدهمین کنگره بین‌المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

مرکز نمایشگاهی ایران مال _ طبقه E1

28 الی 31 اردیبهشت ماه 1401

منتظر دیدار شما عزیزان هستیم