پنل استروئیدی

با توجه به ماهیت هورمون های استروئیدی طراحی این کیت ها به صورت رقابتی و با استفاده از تکنولوژی استرپتاویدین- بیوتین جهت شناسایی و اندازه گیری آنالیت مورد نظر استفاده شده است. تمامی پارامترهای کنترل کیفی در پنل استروئیدی ایده آل تشخیص آتیه مورد بررسی قرار گرفته است و آنتی بادی های مورد استفاده در این کیت ها از نظر اختصاصیت و عدم واکنش متقاطع در حضور بیش از 10 آنالیت مشابه بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته اند. از مزایای محصولات پنل استروئیدی شرکت ایده آل تشخیص آتیه می توان به پایداری بالای پلیت ها، صحت و دقت بالا و عدم نیاز به شیکر و انکوباتور اشاره نمود.