25-OH Vitamin D ELISA Kit 96t

ویتامین D یک هورمون استروئیدی است که در جذب فعال روده ای و تنظیم هومئوستاز کلسیم نقش دارد. این ویتامین دارای دو ایزومر تحت عناوین D2 و D3 می باشد. در کبد یک گروه هیدروکسیل به کربن 25 ویتامینD، اضافه و 25-هیدروکسی ویتامین D تولید می شود. این متابولیت، فرم غالب ویتامین D، در گردش خون را تشکیل می دهد و به عنوان نشانگر دقیق میزان ویتامین D یک فرد در نظر گرفته می شود. با انتقال 25-هیدروکسی ویتامین D به کلیه ها و انجام آخرین مرحله هیدروکسیلاسیون، فرم فعال (25،1 -دی هیدروکسی ویتامین D) حاصل می شود که ایفاگر نقشی حیاتی در کنترل متابولیسم استخوان است. کمبود ویتامین D به عنوان عامل دخیل در بسیاری از بیماری ها از جمله پوکی استخوان، راشیتیسم و استئومالاسی شناخته می شود. حیطه کاربرد کیت الایزای سنجش 25OH Vitamin D شرکت ایده آل تشخیص آتیه (Ideal Tashkhis Atieh 25-OH Vitamin D ELISA Kit)، اندازه گیری کمی غلظت ویتامین D در سرم انسان به روش الایزا می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول کلیک فرمایید.

مشخصات کیت:

 1. دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتی گراد  
 2. شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش: 5 روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد  
 3. شرایط مناسب ذخیره سازی نمونه: حداکثر یک ماه در دمای 20- درجه سانتی گراد
 4. نوع نمونه: سرم
 5. شرایط رد نمونه: ایکتریک، لیپمیک، همولیز
 6. حجم نمونه مورد نیاز: 25 میکرولیتر
 7. رقیق سازی اولیه نمونه: لازم نیست
 8. رقیق سازی اولیه کونژوگه: لازم نیست
 9. زمان کل انجام آزمایش: 20+30+30 دقیقه
 10. دمای انجام واکنش: دمای اتاق (22 تا 28 درجه سانتی گراد)
 11. واحد گزارش: ng/mL
 12. حساسیت آنالیتیکال: 2/1 ng/mL 
 13. محدوده قابل گزارش: 120-0 ng/mL
 14. نوع تست: کمی
 15. محدوده نرمال: Deficient < 20 ng/mL
                     Insufficient 20 – 29 ng/mL
                     Sufficient 30 – 100 ng/mL
                     Potential Toxicity >100 ng/mL